Услуги

Дружеството чрез клон „Завод за сушене и калибриране на хибридна царевица” („ЗСКХЦ” ) – гр. Кнежа извършва следните услуги :

  • Заготовка на семена от  хибридна царевица и други полски култури
  • Съхранение на семена и стокова продукция от полски култури.