Структура

В настоящия момент Дружеството е със следната структура:

1. Централно управление което осъществява административното ръководство .

2.Клон „Завод за сушене и калибриране на хибридна царевица” („ЗСКХЦ” ) – гр. Кнежа