Контакти

Адрес: Централно управление

гр.София ПК 1113

бул.“Цариградско шосе“ № 125 бл. 1 ет 3

тел.    0888 519172         Изпълнителен директор

0888 771244         Счетоводител

Адрес : клон „Завод за сушене и калибриране на хибридна царевица” – гр. Кнежа,  Индустриална зона, ПК 5835

тел. 0888 124888           Управител

0885 517833            Счетоводство