За нас

„Сортови семена – Елит” ЕАД, гр. София е еднолично акционерно дружество,със 100 % държавно участие с принципал МЗХГ.

Сортови семена – Елит” ЕАД, гр. София е създадена в през 1998 година и е правоприемник на държавните предприятия „Сортови семена“ влизащи в състава на холдингова структура.